Jezelf beschermen tegen inflatie, hoe doe je dat?

Geplaatst op 22-10-2023

Categorie: Financieel

De Belgische economie heeft de afgelopen decennia een gestage groei doorgemaakt, maar zoals elke economie is ook deze gevoelig voor schommelingen, waaronder inflatie. Inflatie, of de stijging van prijzen van goederen en diensten, kan een aanzienlijke impact hebben op de koopkracht van particulieren. Het is dan ook van groot belang voor individuen om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van inflatie. In dit artikel bespreken we drie strategieën waarmee particulieren zich kunnen wapenen tegen inflatie in de Belgische context, waarvan één van de opties het aankopen van fysiek goud of ander edelmetaal is.

Diversifieer je beleggingen

Een van de meest effectieve manieren om jezelf te beschermen tegen inflatie is door je beleggingen te diversifiëren. In plaats van al je geld in één type activum te investeren, is het verstandig om je kapitaal te verdelen over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Door te diversifiëren verklein je het risico dat inflatie je volledige portefeuille beïnvloedt. Aandelen van bedrijven die sterke fundamentals hebben en dividend uitkeren, kunnen een goede keuze zijn in een inflatoire omgeving.

Investeer in inflatiebestendige activa

Sommige activa presteren over het algemeen goed tijdens periodes van inflatie. Voorbeelden hiervan zijn vastgoed en grondstoffen zoals olie en goud. Vastgoed kan een stabiele investering zijn, vooral als het wordt verhuurd, omdat verhuurinkomsten kunnen stijgen met inflatie. Fysiek goud en andere edelmetalen zijn ook een populaire keuze omdat ze als waardevaste haven worden beschouwd tijdens economische onzekerheid. In tijden van inflatie wordt goud vaak gezien als een waardevaste investering, omdat de waarde van goud over het algemeen behouden blijft of zelfs stijgt.

Beleg in inflatie-geïndexeerde obligaties

Een andere optie om jezelf te beschermen tegen inflatie is het investeren in inflatie-geïndexeerde obligaties. Deze obligaties passen hun rentetarieven aan op basis van de inflatiecijfers, waardoor de reële opbrengst van de investering behouden blijft, zelfs als de inflatie stijgt. In België biedt de overheid dergelijke obligaties aan, bekend als OLO's (Obligations linéaires/linaire obligaties). Door te investeren in deze obligaties kunnen particulieren hun koopkracht beschermen tegen de erosie door inflatie.

Fysiek goud en edelmetalen

Een van de meest traditionele manieren om jezelf te beschermen tegen inflatie is door fysiek goud of andere edelmetalen zoals zilver, platina of palladium te kopen. Goud wordt al eeuwenlang beschouwd als een veilige haven en een waardevaste investering. In tijden van inflatie behoudt goud meestal zijn waarde, wat het aantrekkelijk maakt voor beleggers die hun vermogen willen beschermen. Het fysiek bezitten van goud biedt ook een tastbare vorm van rijkdom die onafhankelijk is van financiële instellingen.

Het is echter belangrijk op te merken dat het kopen van fysiek goud ook risico's met zich meebrengt, zoals opslagkosten en het risico op diefstal. Daarom moeten particulieren die overwegen om goud te kopen, grondig onderzoek doen en overwegen om het goud op een veilige en verzekerde plaats op te slaan, zoals een kluis bij een gerenommeerde bank. Ook de aankoop dient vanzelfsprekend via een betrouwbare partij te lopen. In België is het Goudwisselkantoor de populairste optie voor particulieren.

Conclusie

Inflatie is een natuurlijk onderdeel van elk economisch systeem, maar het kan schadelijk zijn voor de koopkracht van particulieren. Door te diversifiëren, te investeren in inflatiebestendige activa en te overwegen om fysiek goud of andere edelmetalen aan te schaffen, kunnen particulieren hun vermogen beschermen tegen de gevolgen van inflatie. Het is echter altijd verstandig om advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je belangrijke investeringsbeslissingen neemt, om ervoor te zorgen dat je keuzes in lijn zijn met je financiële doelen en risicobereidheid.